Zadejte název domény a stiskněte tlačítko ověřit. Systém vám nabídne volné domény k registraci, převod domén či objednání služeb pro domény jichž jste majitelem. Pokud si přejete ověřit jiné než předvybrané koncovky, vyberte si z následující nabídky.