SLEDUJTE NÁS:

Server admin

Základní rozhraní Serveradmin2

Vytvořili jsme pro vás jednoduché rozhraní pro přístup k nástrojům umožňujícím administraci serveru (Webmin), emailových schránek (QmailAdmin), MySQL databáze (phpMyAdmin), PostgreSQL (phpPgAdmin), webový FTP klient (WebFTP), webové rozhraní pro zřizování či rušení služeb bez nutnosti administrátorských znalostí, přidávání FTP účtů, poštovních účtů, databází.

Podrobný návod pro prostředí serveradmin
Zřizování a rušení služeb serveru

Zde můžete zřídit kompletní sadu služeb pro danou doménu či administrovat FTP účty.

 • Zřízení služeb pro novou doménu

  Po vyplnění následujícího formuláře bude automaticky zřízena celá sada služeb. Akci potvrďte tlačítkem "ZALOŽIT SLUŽBY".

 • Zrušení služeb pro vedenou doménu

  Všechny služby pro doménu, kterou specifikujete v následujícím formuláři budou zrušeny. Potvrzení se provádí pomocí tlačítka "ZRUŠIT SLUŽBY".

 • Vytvoření FTP účtu

  Po vyplnění následujícího formuláře bude na serveru založen nový FTP účet. Formulář potvrďte pomocí tlačítka "VYTVOŘIT FTP ÚČET".

 • Zrušení FTP účtu

  Následující formulář umožňuje zrušení FTP účtu. Pro potvrzení stiskněte tlačítko "ZRUŠIT FTP ÚČET".
Poštovní služby

Operace týkající se pouze nastavení poštovních účtů pro danou doménu.

 • Zřízení pošty pro novou doménu

  Po vyplnění následujícího formuláře dle pokynů klikněte na tlačítko "ZALOŽIT SLUŽBY". Pokud se nevyskytnou žádné chyby, zbývá už jenom nastavit MX záznamy pro danou doménu na serveru. Poté se pošta začne obratem doručovat.

 • Nastavení nové domény jako aliasu pro již vedenou doménu

  Vyplňte následující formulář a klikněte na tlačítko "VYTVOŘIT ALIAS". Podobně jako při zřizování pošty pro novou doménu, i zde je nutné nastavit příslušné MX záznamy na IP serveru.

 • Zrušení pošty domény

  V následujícím formuláři vyplňte jméno domény pro kterou chcete poštu zrušit a klikněte na tlačítko "ZRUŠIT POŠTOVNÍ SLUŽBY":

 • Změna hesla k e-mailové schránce

  Pro změnu hesla stačí vyplnit následující formulář a kliknout na tlačítko "ZMĚNIT HESLO":
Databáze

 • Vytvoření nové MySQL databáze

  Po vyplnění požadovaných údajů v následujícím formuláři stiskněte tlačítko "ZALOŽIT DATABÁZI".
Ostatní služby

 • Cron - přidání záznamu

  Zde můžete specifikovat skripty, které budou na serveru pravidelně spouštěny pomocí CRONu. Při zadávání času můžete zadat přesnou hodnotu, nebo nastavit "*" pro pravidelné spouštění.

  Detailnější pravidla lze nastavit z příkazové řádky pomocí příkazu crontab -e.

  Příklady:

  minuta  hodina  den v měsíci  měsíc  den v týdnu
  0    *    *       *    *       - každou hodinu
  0    5    *       *    3       - každou středu v 5:00
  7    0    10       2    *       - každoročně 10.února v 7:00
  			

  Více informací o CRONu naleznete např. na wikipedii.

 • Cron - přehled

  Zde je k Vám k dispozici přehled záznamů CRONu.
Informační stránky

V této sekci najdete:

 • Online statistiky serveru

  Jde o kolekci nejrůznějších grafů zachycujících např. zátěž procesoru, využití diskové kapacity, nebo využití paměti.

 • Statistiky zátěže Apache

  Zde je možné sledovat zatížení Apache, který běží na daném serveru.

 • Informace o konfiguraci Apache

  Detaily konfigurace Apache např. používané moduly nebo přehled nastavení uvedeného v konfiguračních souborech.

 • Phpinfo

  Informace o nastavení PHP.
Správa a administrace serveru přes www

Zde se nachází sada administračních nástrojů. Přihlašovací údaje získáte ze závěrečné zprávy.

 • Webmin

  Administrační nástroj umožňující přes libovolný internetový prohlížeč kompletně a pohodlně administrovat celý server. Prostředí je rozděleno do několika kategorií: nastavení Webminu, Systém, Servery, Síťování, Hardware a Ostatní.

 • Qmailadmin

  Nástroj pro správu poštovních účtů konkrétní domény. Pokud je na IP serveru správně nastaven příslušný MX záznam, změny se projeví okamžitě.

 • WebFTP

  Přihlášení k aplikaci NotFTP, která umožňuje FTP přístup na server prostřednictvím webového rozhraní.

 • Phppgadmin

  Nástroj pro správu databází založených na PostgreSQL.

 • Phpmyadmin

  Nástroj pro správu databází založených na MySQL.