SLEDUJTE NÁS:

Průvodce rozšířenou správou SSH

Ke správě serveru je samořejmě možné využít SSH připojení a administrovat systém z příkazové řádky.

V systému Linux vám poslouží libovolný terminál a program SSH, ve Windows je možné využít například SSH klienta Putty (homepage, download). Na počítačích Macintosh například Nifty Telnet SSH (homepage).

Pokud si nebudete s něčím vědět rady, samozřejmě jsme připraveni vám pomoci.

Obslužné skripty obecné - ukázky použití

Obslužné skripty pro poštu - ukázky použití
virtual.create

Zřízení služeb pro novou doménu

Použití:

# virtual.create login domena heslo
 domena se zadava bez pocatecniho www.!
	

Příklad:

# virtual.create mojedomen mojedomena.cz tajneheslo
	virtual.delete

Zrušení služeb domény

Použití:

# virtual.delete login domena
 domena se zadava bez pocatecniho www.!
	

Příklad:

# virtual.delete mojedomen mojedomena.cz
	apache.edit

V editoru souborů vi se otevře konfigurační soubor webserveru Apache.

Obdobným příkazem je i ht

Použití:

# apache.edit
 nebo
# ht
	

Poznámka:

Editor vi se ukončuje zadáním příkazu ":q", s uložením ":wq"

Pokud chcete editor opustit bez uložení změn, zadejte ":q!"
apache.test

Otestování, zda je konfigurační soubor webserveru Apache neobsahuje syntaktické chyby.

Použití:

# apache.test
	apache.restart

Restartuje webserver Apache, tato činnost je třeba po každé úpravě konfiguračního souboru, aby se provedené změny aplikovaly.

Použití:

# apache.restart
	ftp.user.add

Vytvoření nového FTP účtu

Použití:

# ftp.user.add login dir heslo
 - login - uživatelské jméno přidávaného účtu
 - dir - adresář, který se má nastavit jako domovský
    - očekávaná plná cesta včetně počátečního /
	

Příklad:

# ftp.user.add noveftp /data/mojedomen/html/noveftp tajnehesloftp
	mysql.user.add

Vytvoření nové MySQL databáze

Použití:

# mysql.user.add login jmeno_databaze heslo
	

Příklad:

# mysql.user.add dalsidb dalsidb tajneheslodb
	mysql.login

Přihlášení k MySQL databázi pod účtem root

Použití:

# mysql.login
	

Poznámka:

Z konzole MySQL lze odejít zadáním příkazu "exit"
pgsql.login

Přihlášení k PostgreSQL databázi pod účtem root

Použití:

# pgsql.login
	

Poznámka:

Z konzole PostgreSQL lze odejít zadáním příkazu "exit"
mysql.passwd

Změna hesla uživatele MySQL databáze

Použití:

# mysql.passwd login heslo
	

Příklad:

# mysql.passwd dbuser novedbheslo
	pgsql.passwd

Změna hesla uživatele PostgreSQL databáze

Použití:

# pgsql.passwd login heslo
	

Příklad:

# pgsql.passwd dbuser novedbheslo
	vadddomain - přidání domény

Zřízení poštovních služeb pro novou doménu. Automaticky je zřízen účet postmaster pro správu doménu.

Použití:

# vadddomain [volby] domena [heslo_postmastera]
 doména se zadává bez počátečního www.!
 volby lze zjistit spuštěním příkazu bez parametru
	

Příklad:

# vadddomain mojedomena.cz heslo_postmastera
	vaddaliasdomain - přiřazení aliasu k existující doméně

Nastaví domenu jako alias k na serveru již existující doméně. Poté jsou přístupné emaily jmeno@domena.cz i jmeno@aliasovanadomena.cz, spravují se přes hlavní doménu.

Použití:

# vaddaliasdomain existujici_domena aliasovana_domena
 doména se zadává bez počátečního www.!
	

Příklad:

# vadddomain mojedomena.cz moje-domena.cz
	vadduser - přidání schránky v doméně

Přidá emailovou schránku k existující doméně

Použití:

# vadduser [volby] emailova_adresa [heslo]
 volby lze zjistit spuštěním příkazu bez parametru
	

Příklad:

# vadduser info@mojedomena.cz heslo
	valias - přidání aliasu ke schránce

Přidá alias k již existujícímu emailu. Pokud přijde zpráva na aliasovaný email, je doručena do schránky hlavního emailu.

Použití:

# valias [volby] alias_email existujici_email
 volby lze zjistit spuštěním příkazu bez parametru
	

Příklad:

# valias -i alias@mojedomena.cz existujici@mojedomena.cz
	vdeldomain - zrušení schránek domény

Zrušení poštovních služeb pro existující doménu. Pokud je k doméně přiřazena i aliasovaná doména, je toto nastavení též zrušeno. Pokud je rušená doména aliasem k jiné doméně, je zrušena jen funkce aliasu, funkce hlavní domény není dotčena.

Použití:

# vdeldomain [volby] domena
 doména se zadává bez počátečního www.!
 volby lze zjistit spuštěním příkazu bez parametru
	

Příklad:

# vdeldomain mojedomena.cz
	vdeluser - zrušení schránky v doméně

Zruší schránku v doméně. Pokud je zadána adresa aliasu, je alias zrušen, hlavní schránka je stále funkční.

Použití:

# vdeluser emailova_adresa
	

Příklad:

# vdeluser info@mojedomena.cz
	vpasswd - změna hesla schránky

Změní heslo pro přístup ke schránce

Použití:

# vpasswd [volby] emailova_adresa [nove_heslo]
 volby lze zjistit spuštěním příkazu bez parametru
	

Příklad:

# vpasswd postmaster@mojedomena.cz nove_heslo_postmastera
	vdominfo - zjištění informací o doméně

Vypíše informace o stavu domény, počtu zřízených schránek, obsazeném prostoru, umístění emailových schránek v systému a další.

Použití:

# vdominfo [volby] domena
 doména se zadává bez počátečního www.!
 volby lze zjistit spuštěním příkazu s parametrem -h
	

Příklad:

# vdominfo mojedomena.cz