Zadajte názov domény a stisnete tlačítko overiť. Systém vám ponúkne voľné domény k registrácií, prevod domén či objednaní služieb pre domény, ktorých ste majiteľom. Pokiaľ si prejete overiť iné ako pred vybrané koncovky, vyberte si z nasledujúcich ponuky.