SLEDUJTE NÁS:

Seznam metod

API - popis veřejných metod

 1. greeting()
 2. getServiceList()
 3. getCaptcha()
 4. domainCheck()
 5. domainHistoryEvidence()
 6. domainEvidence()
 7. domainInfo()
 8. domainSendTransferPwd()
 9. domainCreate()
 10. domainCreateValidate()
 11. domainRenew()
 12. domainRenewValidate()
 13. domainTransfer()
 14. domainTransferValidate()
 15. domainUpdate()
 16. domainUpdateValidate()
 17. domainContactCheck()
 18. domainContactCreate()
 19. domainContactCreateValidate()
 20. domainContactTransfer()
 21. domainContactTransferValidate()
 22. domainContactUpdate()
 23. domainContactUpdateValidate()
 24. domainContactHistoryCount()
 25. domainContactHistoryEvidence()
 26. domainContactInfo()
 27. domainContactSendTransferPwd()
 28. domainNssetCheck()
 29. domainNssetCreate()
 30. domainNssetCreateValidate()
 31. domainNssetTransfer()
 32. domainNssetUpdate()
 33. domainNssetUpdateValidate()
 34. domainNssetHistoryCount()
 35. domainNssetHistoryEvidence()
 36. domainNssetEvidence()
 37. domainKeysetCheck()
 38. domainKeysetHistoryEvidence()
 39. domainKeysetCreate()
 40. domainKeysetUpdate()
 41. domainKeysetTransfer()
 42. domainKeysetSendTransferPassword()
 43. domainKeysetInfo()
 44. domainKeysetEvidence()
 45. domainEnumeration()

U všech metod se používají přihlašovací údaje a následně se doplní o uvedené parametry.

Tabulky s attributy jsou v této podobě:

AttributTypPopis
Povinný, volitelný, návratová hodnota. Boolean, int, float, string, array, object Bližší specifikace parametru

greeting()

Jednoduché volání na ověření funkčnosti SOAPu

AttributTypPopis
Návratová hodnota string "Greeting from Web4u soap gateway"

getServiceList()

Získání seznamu identifikátorů služeb

AttributTypPopis
Návratová hodnota array přehled použitelných služeb s jejich ID

getCaptcha()

Získání captcha obrázku a hashe k použití v info službách

AttributTypPopis
Návratová hodnota array array(
'hash' => '484fca58978981c1a7778f0e7204aa86',
'image' => base64_encode('jpg image data')
)

Platnost captcha obrázku je 5 minut a po jeho použití jej nelze použít znovu. Rozměry obrázku jsou 120px x 50px.

Příklad výstupu obrázku

$client = new SoapClient('http://www.web4u.cz/cp/wsdl/Web4uGateway.wsdl');
$result = $client->getCaptcha($login, $password, $id_service);

header('Content-Type: image/jpeg'); // hlavicka obrazku
echo base64_decode($result['image']); // vystup obrazovych dat

 

domainCheck()

Kontrola zda je doména volná

Domény: všechny

AttributTypPopis
domain_name string Název domény
Návratová hodnota boolean 0 - volná, 1 - zaregistrovaná

domainHistoryEvidence()

Historie akcí s doménou

Domény: všechny

AttributTypPopis
Návratová hodnota array Pole s historií akcí pro doménu

domainEvidence()

Zjištění vedených domén

Domény: všechny

AttributTypPopis
Návratová hodnota array Seznam vedených domén

domainInfo()

Získaní informací o doméně

Domény: všechny

AttributTypPopis
domain_name string Název domény
captcha_hash string Hash získané captcha
captcha_code string Kód zadaný uživatelem z captcha

Captcha (viz getCaptcha()) není vyžadována pro vlastní vedené domény.

domainSendTransferPwd()

Požádá centrální register o zaslání hesla pro transfér na e-mail vedený u držitele domény v registru.

Domény: všechny

AttributTypPopis
domain_name string Název domény

domainCreate()

Zaregistruje doménu

Domény: CZ a CO.CZ

AttributTypPopis
domain_name string Název domény
domain_period integer Období (počet let)
reg_handle string Identifikátor(y) kontaktu držitele (kontaktu)
nsset_handle string Identifikátor(y) NS setu
accept_rules_date string Datum a čas akceptace pravidel
accept_rules_ip string Z jaké IP / PC byla dána akceptace pravidel
accept_rules_ver string Verze akceptovaných pravidel
accept_rules_name string Jméno kdo akceptoval pravidla
accept_rules boolean Souhlas držitele s pravidly: 0 - nesouhlasí, 1 - souhlasí
adm_handle string Identifikátor(y) administrativního kontaktu
auth_code_new string Nové autorizační heslo (transfer heslo)

Domény: COM, ORG, NET, BIZ, INFO, NAME, MOBI, ASIA, IN, CC, TV, WS, BZ, MN, CO.UK, ME.UK, CO.IN, NET.IN, ORG.IN, GEN.IN, IND.IN, FIRM.IN, EU.COM, GB.COM, AE.COM, KR.COM, US.COM, QC.COM, DE.COM, GB.NET, NO.COM, HU.COM, JPN.COM, UY.COM, ZA.COM, BR.COM, CN.COM, SA.COM, SE.COM, SE.NET, UK.COM, UK.NET, RU.COM

AttributTypPopis
domain_name string Název domény
domain_period integer Období (počet let)
reg_first_name string Jméno držitele (kontaktu)
reg_last_name string Příjmení držitele (kontaktu)
reg_address string Adresa držitele (kontaktu)
reg_city string Město držitele (kontaktu)
reg_state string Stát (kraj) držitele (kontaktu)
reg_zipcode string PSČ držitele (kontaktu)
reg_country string Zkratka země držitele (kontaktu)
ns_x string Host DNS, místo x v názvu parametru zadáme pořadové číslo začínající 1
reg_phone string Telefon držitele (kontaktu)
reg_mail string E-mail držitele (kontaktu)
reg_company string Obchodní název držitele (kontaktu)
reg_company_id string IČ držitele (kontaktu)
reg_vat string DIČ držitele (kontaktu)
adm_first_name string Jméno administrativního kontaktu
adm_last_name string Přijmení administrativního kontaktu
adm_address string Adresa administrativního kontaktu
adm_city string Město administrativního kontaktu
adm_zipcode string PSČ administrativního kontaktu
adm_state string Stát (kraj) administrativního kontaktu
adm_country string Zkratka země administrativního kontaktu
adm_company string Obchodní název administrativního kontaktu
adm_company_id string IČ administrativního kontaktu
adm_vat string DIČ administrativního kontaktu
glue_x string GLUE (IP) k DNS, místo x zadáme do názvu attributu pořadové číslo začínající 1.
Návratová hodnota integer Číslo požadavku

Domény: AS, AT, CO.AT, BE, JOBS, TEL, TRAVEL, LV, LI, LT, FM, RO, RU, SI, CO.ZA, ES, SE, CH, TW, TO, COM.TR, COM.UA, UA, VN, COM.VN, NET.VN, ORG.VN, PL, COM.DO, CO.ZA, DK

AttributTypPopis
domain_name string Název domény
domain_period integer Období (počet let)
reg_first_name string Jméno držitele (kontaktu)
reg_last_name string Příjmení držitele (kontaktu)
reg_address string Adresa držitele (kontaktu)
reg_city string Město držitele (kontaktu)
reg_state string Stát (kraj) držitele (kontaktu)
reg_zipcode string PSČ držitele (kontaktu)
reg_country string Zkratka země držitele (kontaktu)
ns_x string Host DNS, místo X v nazvu parametru zadáme pořadové číslo začínající 1.
reg_phone string Telefon držitele (kontaktu)
reg_mail string E-mail držitele (kontaktu)
reg_company string Obchodní název držitele (kontaktu)
reg_company_id string IČ držitele (kontaktu)
reg_vat string DIČ držitele (kontaktu)
adm_first_name string Jméno administrativního kontaktu
adm_last_name string Příjmení administrativního kontaktu
adm_address string Adresa administrativního kontaktu
adm_city string Město administrativního kontaktu
adm_zipcode string PSČ administrativního kontaktu
adm_state string Stát (kraj) administrativního kontaktu
adm_country string Zkratka země administrativního kontaktu
adm_company string Obchodní název administrativního kontaktu
adm_company_id string IČ administrativního kontaktu
adm_vat string DIČ administrativního kontaktu
glue_x string GLUE (IP) k DNS, místo X zadáme do názvu attributu pořadové číslo začínající 1.
Návratová hodnota integer Číslo požadavku

Domény: EU

AttributTypPopis
domain_name string Název domény
domain_period integer Období (počet let)
reg_first_name string Jméno držitele (kontaktu)
reg_last_name string Příjmení držitele (kontaktu)
reg_address string Adresa držitele (kontaktu)
reg_city string Město držitele (kontaktu)
reg_zipcode string PSČ držitele (kontaktu)
reg_country string Zkratka země držitele (kontaktu)
reg_speak string Komunikační jazyk držitele (kontaktu)
ns_x string Host DNS, místo x v názvu parametru zadáme pořadové číslo začínající 1.
reg_phone string Telefon držitele (kontaktu)
reg_mail string E-mail držitele (kontaktu)
reg_country string Zkratka země držitele (kontaktu)
reg_company string Obchodní název držitele (kontaktu)
reg_company_id string IČ držitele (kontaktu)
reg_vat string DIČ držitele (kontaktu)
adm_first_name string Jméno administrativního kontaktu
adm_last_name string Příjmení administrativního kontaktu
adm_address string Adresa administrativního kontaktu
adm_city string Město administrativního kontaktu
adm_zipcode string PSČ administrativního kontaktu
adm_state string Stát (kraj) administrativního kontaktu
adm_country string Zkratka země administrativního kontaktu
adm_company string Obchodní název administrativního kontaktu
adm_company_id string IČ administrativního kontaktu
adm_vat string DIČ administrativního kontaktu
adm_speak string Komunikační jazyk administrativního kontaktu
glue_x string GLUE (IP) k DNS, místo X zadáme do názvu attributu pořadové číslo začínající 1.
Návratová hodnota integer Číslo požadavku

domainCreateValidate()

Stejné jako u domainCreate, ale neprovede akci.

domainRenew()

Prodlouží doménu.

Domény: CZ a CO.CZ

AttributTypPopis
domain_name string Název domény
renew_restore integer Obnovení domény po expiraci (0 - normální prodloužení, 1 - obnovit po expiraci)
domain_period integer Období (počet let)
accept_rules_date string Datum a čas akceptace pravidel
accept_rules_ip string Z jaké IP / PC byla dána akceptace pravidel
accept_rules_ver string Verze akceptovaných pravidel
accept_rules_name string Jméno kdo akceptoval pravidla
accept_rules boolean Souhlas držitele s pravidly: 0 - nesouhlasí, 1 - souhlasí
Návratová hodnota integer Číslo požadavku

Domény: COM, ORG, NET, BIZ, INFO, NAME, MOBI, ASIA, IN, CC, TV, WS, BZ, MN, CO.UK, ME.UK, CO.IN, NET.IN, ORG.IN, GEN.IN, IND.IN, FIRM.IN, EU.COM, GB.COM, AE.COM, KR.COM, US.COM, QC.COM, DE.COM, GB.NET, NO.COM, HU.COM, JPN.COM, UY.COM, ZA.COM, BR.COM, CN.COM, SA.COM, SE.COM, SE.NET, UK.COM, UK.NET, RU.COM

AttributTypPopis
domain_name string Název domény
renew_restore integer Obnovení domény po expiraci (0 - normální prodloužení, 1 - obnovit po expiraci)
domain_period integer Období (počet let)
Návratová hodnota integer Číslo požadavku

Domény: AS, AT, CO.AT, BE, JOBS, TEL, TRAVEL, LV, LI, LT, FM, RO, RU, SI, CO.ZA, ES, SE, CH, TW, TO, COM.TR, COM.UA, UA, VN, COM.VN, NET.VN, ORG.VN, PL, COM.DO, CO.ZA, DK

AttributTypPopis
domain_name string Název domény
renew_restore integer Obnovení domény po expiraci (0 - normální prodloužení, 1 - obnovit po expiraci)
domain_period integer Období (počet let)
Návratová hodnota integer Číslo požadavku

Domény: EU

AttributTypPopis
domain_name string Název domény
renew_restore integer Obnovení domény po expiraci (0 - normální prodloužení, 1 - obnovit po expiraci)
domain_period integer Období (počet let)
Návratová hodnota integer Číslo požadavku

domainRenewValidate()

Stejné jako u domainRenew, ale neprovede akci.

domainTransfer()

Převede doménu od jiného registrátora k Web4U.

Domény: CZ a CO.CZ

AttributTypPopis
domain_name string Název domény
domain_period integer Období (počet let)
accept_rules_date string Datum a čas akceptace pravidel
accept_rules_ip string Z jaké IP / PC byla dána akceptace pravidel
accept_rules_ver string Verze akceptovaných pravidel
accept_rules_name string Jméno kdo akceptoval pravidla
accept_rules boolean Souhlas držitele s pravidly: 0 - nesouhlasí, 1 - souhlasí
auth_code string Autorizační heslo (transfer heslo)
auth_date string Datum podání autorizace
auth_ip string IP / Host z kterého byla provedena autorizace
auth_info string Informace o autorizaci
auth_type string Typ autorizace
Návratová hodnota integer Číslo požadavku

Domény: COM, ORG, NET, BIZ, INFO, NAME, MOBI, ASIA, IN, CC, TV, WS, BZ, MN, CO.UK, ME.UK, CO.IN, NET.IN, ORG.IN, GEN.IN, IND.IN, FIRM.IN, EU.COM, GB.COM, AE.COM, KR.COM, US.COM, QC.COM, DE.COM, GB.NET, NO.COM, HU.COM, JPN.COM, UY.COM, ZA.COM, BR.COM, CN.COM, SA.COM, SE.COM, SE.NET, UK.COM, UK.NET, RU.COM

AttributTypPopis
domain_name string Název domény
domain_period integer Období (počet let)
reg_first_name string Jméno držitele (kontaktu)
reg_last_name string Příjmení držitele (kontaktu)
reg_address string Adresa držitele (kontaktu)
reg_city string Město držitele (kontaktu)
reg_state string Stát (kraj) držitele (kontaktu)
reg_zipcode string PSČ držitele (kontaktu)
reg_country string Zkratka země držitele (kontaktu)
reg_phone string Telefon držitele (kontaktu)
reg_mail string E-mail držitele (kontaktu)
ns_x string Host DNS, místo x v názvu parametru zadáme pořadové číslo začínající 1.
auth_code string Autorizační heslo (transfer heslo)
reg_company string Obchodní název držitele (kontaktu)
reg_company_id string IČ držitele (kontaktu)
reg_vat string DIČ držitele (kontaktu)
adm_first_name string Jméno administrativního kontaktu
adm_last_name string Příjmení administrativního kontaktu
adm_address string Adresa administrativního kontaktu
adm_city string Město administrativního kontaktu
adm_zipcode string PSČ administrativního kontaktu
adm_state string Stát (kraj) administrativního kontaktu
adm_country string Zkratka země administrativního kontaktu
adm_company string Obchodní název administrativního kontaktu
adm_company_id string IČ administrativního kontaktu
adm_vat string DIČ administrativního kontaktu
glue_x string GLUE (IP) k DNS, místo X zadáme do názvu attributu pořadové číslo začínající 1.
Návratová hodnota integer Číslo požadavku

Domény: AS, AT, CO.AT, BE, JOBS, TEL, TRAVEL, LV, LI, LT, FM, RO, RU, SI, CO.ZA, ES, SE, CH, TW, TO, COM.TR, COM.UA, UA, VN, COM.VN, NET.VN, ORG.VN, PL, COM.DO, CO.ZA, DK

AttributTypPopis
domain_name string Název domény
domain_period integer Období (počet let)
reg_first_name string Jméno držitele (kontaktu)
reg_last_name string Příjmení držitele (kontaktu)
reg_address string Adresa držitele (kontaktu)
reg_city string Město držitele (kontaktu)
reg_state string Stát (kraj) držitele (kontaktu)
reg_zipcode string PSČ držitele (kontaktu)
reg_country string Zkratka země držitele (kontaktu)
ns_x string Host DNS, místo x v názvu parametru zadáme pořadové číslo začínající 1.
auth_code string Autorizační heslo (transfer heslo)
reg_company string Obchodní název držitele (kontaktu)
reg_company_id string IČ držitele (kontaktu)
reg_vat string DIČ držitele (kontaktu)
adm_first_name string Jméno administrativního kontaktu
adm_last_name string Příjmení administrativního kontaktu
adm_address string Adresa administrativního kontaktu
adm_city string Město administrativního kontaktu
adm_zipcode string PSČ administrativního kontaktu
adm_state string Stát (kraj) administrativního kontaktu
adm_country string Zkratka země administrativního kontaktu
adm_company string Obchodní název administrativního kontaktu
adm_company_id string IČ administrativního kontaktu
adm_vat string DIČ administrativního kontaktu
glue_x string GLUE (IP) k DNS, místo X zadáme do názvu attributu pořadové číslo začínající 1.
Návratová hodnota integer Číslo požadavku

Domény: EU

AttributTypPopis
domain_name string Název domény
auth_code string Autorizační heslo (transfer heslo)
registrant_operation string Operace prováděná s držitelem:
REGISTRANT_COPY
zachová stávajícího držitele, neuvádějte parametry reg_
REGISTRANT_NEW
vytvoří držitele podle parametrů reg_ - ty je třeba zadat
admin_contact_operation string Operace prováděná s administrativním kontaktem:
ADMIN_CLEAR
administrativní kontakt nebude vyplněn, neuvádějte parametry adm_
ADMIN_NEW
administrativní kontakt bude vytvořen podle parametrů adm_ - ty je třeba zadat
ADMIN_USE_REG
administrativní kontakt bude vytvořen podle údajů držitele, je třeba zadat parametry reg_ a nezadat parametry adm_, lze kombinovat pouze s REGISTRANT_NEW
reg_first_name string Jméno držitele
reg_last_name string Příjmení držitele
reg_address string Adresa držitele
reg_city string Město držitele
reg_zipcode string PSČ držitele
reg_country string Zkratka země držitele
reg_mail string E-mail držitele
reg_phone string Telefon držitele
reg_speak string Komunikační jazyk držitele
reg_company string Obchodní název držitele
reg_fax string Fax držitele
adm_first_name string Jméno administrativního kontaktu
adm_last_name string Příjmení administrativního kontaktu
adm_address string Adresa administrativního kontaktu
adm_city string Město administrativního kontaktu
adm_zipcode string PSČ administrativního kontaktu
adm_country string Zkratka země administrativního kontaktu
adm_mail string E-mail administrativního kontaktu
adm_phone string Telefon administrativního kontaktu
adm_speak string Komunikační jazyk administrativního kontaktu
adm_company string Obchodní název administrativního kontaktu
adm_fax string Fax administrativního kontaktu
ns_x string Nameserver, místo x v názvu parametru zadejte pořadové číslo začínající 1. Je třeba zadat alespoň dva nameservery.
glue_x string Glue nameserveru x
Návratová hodnota integer Číslo požadavku

domainTransferValidate()

Stejné jako u domainTransfer, ale neprovede akci.

domainUpdate()

Změní údaje domény.

Domény: EU

AttributTypPopis
domain_name string Název domény
auth_type string Typ autorizace:
AUTH_EMAIL
e-mailem
AUTH_NOTARY
notářem
registrant_operation string Operace prováděná s držitelem:
REGISTRANT_NOOP
zachová stávajícího držitele, neuvádějte parametry reg_
REGISTRANT_NEW
upraví držitele podle parametrů reg_ - ty je třeba zadat
admin_contact_operation string Operace prováděná s administrativním kontaktem:
ADMIN_NOOP
zachová stávající administrativní kontakt, neuvádějte parametry adm
ADMIN_CLEAR
smaže administrativní kontakt, neuvádějte parametry adm_
ADMIN_NEW
upraví administrativní kontakt podle parametrů adm_ - ty je třeba zadat
reg_first_name string Jméno držitele
reg_last_name string Příjmení držitele
reg_address string Adresa držitele
reg_city string Město držitele
reg_zipcode string PSČ držitele
reg_country string Zkratka země držitele
reg_mail string E-mail držitele
reg_phone string Telefon držitele
reg_speak string Komunikační jazyk držitele
reg_company string Obchodní název držitele
reg_fax string Fax držitele
adm_first_name string Jméno administrativního kontaktu
adm_last_name string Příjmení administrativního kontaktu
adm_address string Adresa administrativního kontaktu
adm_city string Město administrativního kontaktu
adm_zipcode string PSČ administrativního kontaktu
adm_country string Zkratka země administrativního kontaktu
adm_mail string E-mail administrativního kontaktu
adm_phone string Telefon administrativního kontaktu
adm_speak string Komunikační jazyk administrativního kontaktu
adm_company string Obchodní název administrativního kontaktu
adm_fax string Fax administrativního kontaktu
ns_x string Nameserver, místo x v názvu parametru zadejte pořadové číslo začínající 1. Je třeba zadat alespoň dva nameservery.
glue_x string Glue nameserveru x
Návratová hodnota integer Číslo požadavku

domainUpdateValidate()

Stejné jako u domainUpdate, ale neprovede akci.

domainContactCheck()

Zjistí zda je ID kontaktu v registru volné.

Domény: CZ a CO.CZ

AttributTypPopis
reg_handle string Identifikátor(y) kontaktu držitele (kontaktu)
tld_name string TLD, např. TLD pro které se ověřuje kontakt
Návratová hodnota boolean 0 - zaregistrovaný, 1 - volný

domainContactCreate()

Zaregistruje kontakt v registru.

Domény: CZ a CO.CZ

AttributTypPopis
tld_name string TLD pro které se registruje kontakt
reg_handle string Identifikátor kontaktu
reg_first_name string Jméno
reg_last_name string Příjmení
reg_address string Adresa
reg_city string Město
reg_zipcode string PSČ
reg_country string Zkratka země
reg_mail string E-mail
reg_address2 string Další řádek pro adresu
reg_address3 string Další řádek pro adresu
reg_state string Stát (kraj)
reg_phone string Telefon
reg_fax string Fax
reg_company string Obchodní název
reg_vat string DIČ
auth_code_new string Nové autorizační heslo (transfer heslo)
reg_notify_mail string Notifikační e-mail
auth_info string Typ ověřovacího údaje; jedna z hodnot: op, passport, mpsv, ico, birthday
auth_type string Hodnota ověřovacího údaje dle typu
reg_disclose string Které údaje budou viditelné ve whois; několik hodnot oddělených znakem "," z: voice, fax, email, vat, ident, notify_email
Návratová hodnota integer Číslo požadavku

domainContactCreateValidate()

Stejné jako u domainContactCreate, ale neprovede akci.

domainContactTransfer()

Převede kontakt od jiného registrátora k Web4U.

domainContactTransferValidate()

Stejné jako u domainContactTransfer, ale neprovede akci.

domainContactUpdate()

Aktualizuje kontakt v registru.

Domény: CZ a CO.CZ

AttributTypPopis
tld_name string TLD, např. TLD pro které se ověřuje kontakt
reg_handle string Identifikátor(y) kontaktu držitele (kontaktu)
reg_first_name string Jméno držitele (kontaktu)
reg_last_name string Příjmení držitele (kontaktu)
reg_address string Adresa držitele (kontaktu)
reg_city string Město držitele (kontaktu)
reg_zipcode string PSČ držitele (kontaktu)
reg_country string Zkratka země držitele (kontaktu)
reg_mail string E-mail držitele (kontaktu)
auth_code string Autorizační heslo (transfer heslo)
reg_state string Stát (kraj) držitele (kontaktu)
reg_phone string Telefon držitele (kontaktu)
reg_company string Obchodní název držitele (kontaktu)
reg_company_id string IČ držitele (kontaktu)
reg_vat string DIČ držitele (kontaktu)
reg_speak string Komunikační jazyk držitele (kontaktu)
auth_code_new string Nové autorizační heslo (transfer heslo)
reg_notify_mail string Notifikační e-mail
auth_info string Informace o autorizaci - typ ověřovacího údaje
auth_type string Typ autorizace - hodnota ověřovacího údaje

domainContactUpdateValidate()

Stejné jako u domainContactUpdate, ale neprovede akci.

domainContactHistoryCount()

Zjistí počet řádků v historii kontaktů.

Domény: CZ a CO.CZ

AttributTypPopis
tld_name string TLD, např. TLD pro které se ověřuje kontakt

domainContactHistoryEvidence()

Načte historii změn kontaktů.

Domény: CZ a CO.CZ

AttributTypPopis
tld_name string TLD, např. TLD pro které se ověřuje kontakt
limit_start integer Číslo od kterého se má vypsat
limit_stop integer Číslo do kterého se má vypsat
sort boolean Řadit výsledky: 0 - sestupně, 1 - vzestupně

domainContactEvidence()

Zjistí vedené kontakty.

Domény: CZ a CO.CZ

AttributTypPopis
tld_name string TLD, např. TLD pro které se ověřuje kontakt

domainContactInfo()

Zjistí informace o kontaktu.

Domény: CZ a CO.CZ

AttributTypPopis
tld_name string TLD, např. TLD pro které se ověřuje kontakt
reg_handle string Identifikátor kontaktu
captcha_hash string Hash získané captcha
captcha_code string Kód zadaný uživatelem z captcha

Captcha (viz getCaptcha()) není vyžadována pro vlastní vedené kontakty.

domainContactSendTransferPwd()

Požádá centrální register o zaslání hesla pro transfér na e-mail vedený v registru.

Domény: CZ a CO.CZ

AttributTypPopis
tld_name string TLD, např. TLD pro které se ověřuje kontakt
reg_handle string Identifikátor(y) kontaktu držitele (kontaktu)

domainNssetCheck()

Zjistí zda ID Nssetu je v registru ještě volné.

Domény: CZ a CO.CZ

AttributTypPopis
tld_name string TLD, např. TLD pro které se ověřuje NSSET
nsset_handle string Identifikátor(y) NSSETu

domainNssetCreate()

Registrace NS Setu.

Domény: CZ a CO.CZ

AttributTypPopis
tld_name string TLD pro které se registruje NS set
nsset_handle string Identifikátor NS setu
adm_handle string Identifikátor administrativního kontaktu
ns_x string Host DNS, místo x v názvu parametru zadáme pořadové číslo 1 až 9.
glue_x string GLUE (IP) k DNS, místo x v názvu parametru zadáme pořadové číslo 1 až 9.
auth_code_new string Nové autorizační heslo (transfer heslo)
report_level integer Úroveň technických testů (0 až 10)

domainNssetCreateValidate()

Stejné jako u domainNssetCreate, ale neprovede akci.

domainNssetTransfer()

Převede NS Set od jiného registrátora k Web4U.

Domény: CZ a CO.CZ

AttributTypPopis
tld_name string TLD, např. TLD pro které se ověřuje kontakt
nsset_handle string Identifikátor(y) NS setu
auth_code string Autorizační heslo (transfer heslo)

domainNssetUpdate()

Aktualizuje NS Set v registru.

Domény: CZ a CO.CZ

AttributTypPopis
tld_name string TLD, např. TLD pro které se ověřuje kontakt
nsset_handle string Identifikátor(y) NS setu
auth_code string Autorizační heslo (transfer heslo)
ns_x string Host DNS, místo x v názvu parametru zadáme pořadové číslo začínající 1.
glue_x string GLUE (IP) k DNS, místo X zadáme do názvu attributu pořadové číslo začínající 1.
auth_code_new string Nové autorizační heslo (transfer heslo)

domainNssetUpdateValidate()

Stejné jako u domainNssetUpdate, ale neprovede akci.

domainNssetHistoryCount()

Zjistí počet řádků v historii NS setů.

Domény: CZ a CO.CZ

AttributTypPopis
tld_name string TLD, např. TLD pro které se ověřuje kontakt

domainNssetHistoryEvidence()

Získá seznam změn u NS setů.

Domény: CZ a CO.CZ

AttributTypPopis
tld_name string TLD, např. TLD pro které se ověřuje kontakt
limit_start integer Číslo od kterého se má vypsat
limit_stop integer Číslo do kterého se má vypsat
sort boolean Řadit výsledky: 0 - sestupně, 1 - vzestupně

domainNssetEvidence()

Získá seznam vedených NS setů.

Domény: CZ a CO.CZ

AttributTypPopis
tld_name string TLD, např. TLD pro které se ověřuje kontakt

domainKeysetCheck()

Zjistí zda ID KeySetu je v registru ještě volné.

Domény: CZ

AttributTypPopis
keyset_handle string Identifikátor(y) KeySetu

domainKeysetHistoryEvidence()

Získá seznam změn u KeySetu.

Domény: CZ

AttributTypPopis
limit_start integer Číslo od kterého se má vypsat
limit_stop integer Číslo do kterého se má vypsat
sort boolean Řadit výsledky: 0 - sestupně, 1 - vzestupně

domainKeysetCreate()

Vytvoří nový KeySet.

Domény: CZ

AttributTypPopis
keyset_handle string Identifikátor(y) KeySetu
adm_handle string Identifikátor(y) administrativního kontaktu
dnssec_algorithm_x string DNSSEC Algorithm, místo X zadejte číslo klíče 1-9.
dnssec_flags_x string DNSSEC Flags, místo X zadejte číslo klíče 1-9
dnssec_protocol_x string DNSSEC Protocol, místo X zadejte číslo klíče 1-9.
dnssec_key_x string DNSSEC Key, místo X zadejte číslo klíče 1-9

domainKeysetUpdate()

Změní existující KeySet.

Domény: CZ

AttributTypPopis
keyset_handle string Identifikátor(y) KeySetu
adm_handle string Identifikátor(y) administrativního kontaktu
dnssec_algorithm_x string DNSSEC Algorithm, místo X zadejte číslo klíče 1-9.
dnssec_flags_x string DNSSEC Flags, místo X zadejte číslo klíče 1-9
dnssec_protocol_x string DNSSEC Protocol, místo X zadejte číslo klíče 1-9
dnssec_key_x string DNSSEC Key, místo X zadejte číslo klíče 1-9
auth_type string Typ autorizace
auth_info string Informace o autorizaci

domainKeysetTransfer()

Převede existující KeySet od jiného registrátora k nám.

Domény: CZ

AttributTypPopis
keyset_handle string Identifikátor(y) KeySetu
auth_code string Autorizační heslo (transfer heslo)

domainKeysetSendTransferPassword()

Požádá centrální register o zaslání autorizačního hesla na e-mail vedený u KeySetu.

Domény: CZ

AttributTypPopis
keyset_handle string Identifikátor KeySetu

domainKeysetInfo()

Získá informace o KeySetu.

Domény: CZ

AttributTypPopis
keyset_handle string Identifikátor KeySetu
captcha_hash string Hash získané captcha
captcha_code string Kód zadaný uživatelem z captcha

Captcha (viz getCaptcha()) není vyžadována pro vlastní vedené KeySety.

domainKeysetEvidence()

Získá seznam vedených KeySetů.

domainEnumeration()

Poskytuje různé informace potřebné pro ostatní volání.

AttributTypPopis
action string Typ požadované informace, viz níže

Kód akceTyp návratové hodnotyNávratová hodnota
cz_rules_actual_version string Aktuální verze pravidel .CZ domén
cocz_rules_actual_version string Aktuální verze pravidel .CO.CZ domén