SLEDUJTE NÁS:

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. („Pravidla“)

Níže uvedená Pravidla poskytování služeb mají povahu všeobecných smluvních podmínek pro poskytování služeb vydané v souladu s ustanovením § 1752, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Pravidla").

Smluvní strany souhlasí s níže uvedenými Pravidly umístěnými na serveru provozovaném firmou Web4U s.r.o. Objednáním služeb vyslovuje a potvrzuje zákazník, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Pravidly stejně, jako by byla tato Pravidla vytištěná a podepsaná ve formě smlouvy. Tato Pravidla jsou platná v aktuálním znění, které je níže uvedeno a jsou trvale k dispozici na internetových stránkách http://www.spravadomen.cz.

Pravidla upravují smluvní vztah mezi:

Web4U s.r.o.
Korunní 2569/108, Vinohrady
101 00 Praha 10
IČO: 17311501
DIČ: CZ17311501
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 369750

Bankovní spojení: 182658400/0300 ČSOB

(dále jen ”Web4U”)

a

zákazníkem
(dále jen ”zákazník”)

poskytovatel a zákazník mohou být pro účely Pravidel dále také nazýváni společně jako ”smluvní strany” nebo jednotlivě ”smluvní strana”, přičemž smluvní strany se dohodly na tomto znění Pravidel:

Obsah

 1. Úvodní ustanovení
 2. Registrace Doménového jména
 3. Prodloužení registrace Doménového jména
 4. Provádění změn
 5. Převod doménového jména
 6. Změna Určeného registrátora (TRANSFER)
 7. Ceny za služby, jejich účtování a úhrady
 8. Ochrana osobních údajů
 9. Odpovědnost za škodu
 10. Vzájemná komunikace
 11. Řešení sporů
 12. Změna dokumentů
 13. Reklamační řád, reklamace a odstraňování poruch a závad
 14. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

2. Registrace Doménového jména

3. Prodloužení registrace Doménového jména

4. Provádění změn

5. Převod doménového jména

6. Změna Určeného registrátora (TRANSFER)

7. Ceny za služby, jejich účtování a úhrady

8. Ochrana osobních údajů

9. Odpovědnost za škodu

10. Vzájemná komunikace

11. Řešení sporů

12. Změna dokumentů

13. Reklamační řád, reklamace a odstraňování poruch a závad

14. Závěrečná ustanovení