SLEDUJTE NÁS:

Aktuálně vedeme více než 17000 hostingů

Největší webhostingový cluster v ČR

Nejvyšší dostupnost, spolehlivost, rychlost

Neomezeně databází a FTP účtů, doménových aliasů, cron záznamů, subdomén

Popis statistiky:

Statistika je generována jednou denně programem Webalizer, který vytváří několik (HTML) tabulek a grafů pro každý současný/uplynulý měsíc. Navíc generuje pro současné a předchozí měsíce (vždy max.12) podrobnou přehledovou stránku.

Roční zpráva zobrazuje statistiky ve 12-ti měsíčních intervalech a obsahuje odkazy na jednotlivé měsíce.

Měsíční zpráva obsahuje podrobné statistiky pro daný měsíc. Jednotlivé údaje, které statistiky sledují, jsou popsány níže.

Hits - Přístupy

Každý zaznamenaný požadavek vůči serveru, je označován za Hit - Přístup. Může jít o požadavek na cokoliv - HTML stránku, obrázek, audio soubor, PHP skript, atd. Každý platný řádek v logu serveru se počítá za Hit - Přístup. Číslo uvedené ve statistice představuje celkový počet požadavků, které byly serveru položeny za zvolené časové období.

Files - Soubory

Některé požadavky na server vyžadují, aby server klientovi, který se táže, poslal něco zpět - např. HTML stránku nebo obrázek. Taková akce se kvalifikuje jako File - Soubor a přičítá se k celkovému počtu Files - Souborů ve statistice. Vztah mezi Hits - Přístupy a Files - Soubory si lze představit jako vztah mezi „příchozími požadavky“ a „odchozími odpověďmi“.

Pages - Stránky

Stránky jsou jednoduše stránky. Obecně je považován za stránku libovolný HTML dokument nebo cokoliv, co jej generuje. Pojem stránka nezahrnuje ostatní prvky dokumentu jako obrázky, zvukové soubory, apod. Standardně považujeme za stránku cokoliv s koncovkou .html, .htm nebo .cgi, ale rovněž .phtml, .php a .pl. Existuje názor, že je počet Stránek - Pages totožný s Hits - Přístupy, o tom by se ale dalo diskutovat, někdy bývají Pages - Stránky označovány jako Pageviews - Zobrazené stránky.

Visits - Návštěvy

Je-li položen požadavek na server vícekrát z jedné IP adresy, počítá se časový odstup od předchozí návštěvy. Pokud je tato hodnota větší než přednastavený tzv. visit timeout (nebo dosud z této adresy nebyl požadavek vznesen), je návštěva kvalifikována jako Nová návštěva a přičítá se k celkovému počtu Visits - Návštěv i Sites - Míst. Standardní hodnota pro maximální časový rozdíl mezi dvěmi návštěvami ze stejné adresy je 30 minut. Znamená to, že pokud na vaše stránky vstoupí uživatel v 1:00 hod. odpoledne a vrátí se na ně ještě ve 3:00 hod., zaregistrují se celkem 2 návštěvy.

Aby byl údaj co nejvíce vypovídající, vypočítává se pouze z přístupů zahrnutých do položky Pages - Stránky. Jsou ignorovány obrázky atd. Proto se může stát, že hodnota Visits - Návštěvy je menší než hodnota Sites - Místa, i když se na první pohled může zdát, že by měl být poměr opačný.

Pozn.: v tabulce Top Sites může být celkový počet Návštěv snížený o tzv. skupinové záznamy, je potřeba jej tedy chápat jako Minimální počet návštěv.

Pozn2.: Vzhledem k omezeným možnostem HTTP protokolu, rotaci logů a dalším faktorům, je třeba toto číslo chápat ne jako přesný údaj, ale spíše velmi dobrý odhad.

Sites - Místa

Každý požadavek na server přichází z unikátní adresy, která může být popsána jménem nebo přesněji IP adresou. Počet Sites - Míst ukazuje, z kolika unikátních IP adres vzešel během sledovaného období požadavek na server. V žádném případě nejde o počet návštěv unikátních individuálních uživatelů (osob), který není možné pomocí logů a HTTP protokolu určit (přesto je toto číslo nejbližší údaj, který o počtu uživatelů lze získat).

KBytes

Hodnota KBytes ukazuje množství dat v KB, které byly během sledovaného časového období přeneseny směrem ze serveru. Tato hodnota je generována přímo log souborem, její přesnost závisí tedy na příslušném webserveru. Obecně by mělo jít o dosti přesné vyjádření množství přenesených odchozích dat ze serveru.

Pozn.: Nezapomínejte, že 1 kB je 1024 bytů, ne 1000!

Top Entry and Exit Pages - Stránky, které jsou nejčastěji navštěvovány jako první nebo jako poslední

Jde o hrubý odhad toho, jaká URL je nejčastěji používána pro vstup na vaše stránky a které stránky bývají nejčastěji shlédnuté jako poslední. Vzhledem k omezeným možnostem HTTP protokolu, rotaci logů atd. lze toto číslo považovat za velmi hrubý odhad reálného stavu, v každém případě ale ukazuje obecný trend v tom, kudy uživatelé nejčastěji na vaše stránky vstupují, a kudy je opouštějí.

Další informace www.webalizer.com

Ještě více důvodů proč hosting od web4u rychlost, kvalita, bezpečnost, zázemí renomované společnosti a vše, co získáte zdarma Technické informace parametry sítě a serverovny GTS NOVERA TELEHOUSE, používané servery, softwarové vybavení serverů, metody realizace INSTALUJTE OPEN SOURCE APLIKACE JEDNÍM KLIKEM Wordpress, Joomla!, Drupal, PrestaShop
Rady a návody, FAQ kompletní nápověda Web4U Administrace hostingu Webmail, WebFTP, PHPmyAdmin, PHPpgAdmin, MailAdmin pravidla poskytování služeb Obchodní podmínky

Mezi našimi klienty jsou také: